یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 19:48 ::  نويسنده : افسانه


کورش سربازی نمونه

 

 

 

کلمان یوار درکتاب محققانه خودبنام " ایران قدیم وتمدن ایرانی " می گوید:" بطورمسلم کوروش یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ بوده است ودراین نکته هیچگونه شک وتردید وجود ندارد."

 

متاسفانه فقدان مدارک واسناد کافی مربوط به دوران کهن مانع از آنست که ماهیت تاریخی کوروش بطور شایسته آشکار و روشن گردد.مورخان قدیمی مانند هرودوت وکتزیاس کوروش راازجهت نیروی سیاست وکثرت تهوروشهامت وجوانمردی ودرستی ومردانگی وآزادمنشی بگونه ای جلوه گرساخته اند که اگر محققان جدید وی را با اعتبار این خصائل با شاکارنی وسرداران بزرگ رومی قرون وسطی مقایسه می کنند ،سخنی نابجا بر زبان نیاورده وراه بیهوده ای را نپیموده اند.

بیگمان کوروش درسیاست کشورداری و حس نظامیگری ولشکرکشی از چنان نیروی شگرفی برخوردار بود که توانست درکمترین مدت از سلطنت کشور کوچک آنزان یا آنشان به مقام شاهنشاهی ایران وتشکیل سلسله پرعظمت هخامنشی برسد، سه امپراتوری ماد و لیدی و بابل را در هم شکند ومملکتی بوجود آورد که آنزمان از حیث بزرگی وپهناوری در تاریخ سابقه نداشت. در اواخر سلطنت این پادشاه حدود ایران از مغرب، بغاز داردانل(هلسپونت) ومدیترانه واز مشرق ، رود سند واز شمال، قفقاز ودریای  خزر ورود سیحون واز جنوب ، بحر عمان وخلیج فارس وشبه جزیره عربستان بود.

 

مورخی بنام اسکاریگو درباره کوروش چنین می گوید :" پیش از کوروش هیچگاه چنین دولت با عظمتی بوجود نیامد . شخصیت بنیان گذار چنین دولتی را تنها می توانیم از سایه ای که وی بر تاریخ افکنده است درک کنیم ، زیرا ما از جزئیات کارها و حوادث دوران  زندگی اوآگاه نیستیم. مسلم است که کوروش نه تنها در بند کشورگشائی ، که در اندیشه اداره ممالک نیز بود. کوروش و جانشینان وی معتقد بودند که اداره متصرفاتی بدان پهناوری از جانب خداوند بایشان واگذار شده است. درست است که در آن زمان ها  وجود سرداران باتدبیر وهنرمند موجب ترقی مملکت وتوسعه وگسترش متصرفات کشور می شد، ولی به هر حال نباید انکار کرد که عامل اصلی این امر پیشرفت فن نظامیگری وتربیت سربازان کار آزموده بود .کوروش از اهمیت این عامل ونقش آن در اعتلای کشور بخوبی آگاه بود وبه همین جهت در رفاه حال سربازان می کوشید وپیوسته برآن بود تا ایشانرا به بهترین نحو تربیت وروحیه شان را تقویت کند . کوروش می دانست که تا سربازاز وضع خویش خرسند نباشد ، تن به نبردی موفقیت آمیز نخواهد داد وشاهد پیروزی را در آغوش نخواهد کشید ،پس با تکیه بر این نکته ووقوف بر این ویژگی ، با سربازان خویش رفتاری برادرانه داشت و برای جلب رضایت آنان  اولویت خاصی قائل بود.

 

برخی از مورخان جدید بخت بلند و تصادف روزگار را از جمله عوامل پیشرفت کار کوروش به شمار می آورند. جای تاسف است که اینان بدینوسیله سرداری را که دوست و دشمن به بزرگی ،عظمت ، شوکت و تدبیرش اعتراف دارند،چنین خوارمایه پنداشته اعتلای کشوری را که تنها به یمن همت والا و سیاست و خرد بی همتایش بدست آمده است،به پای بخت و اقبال و تصادف و اتفاق میگذارند. حقیقت این است که کوروش هم سرداری بی همتا بود و هم پادشاهی لایق و کاردان. در پهنه نبرد همدوش و همراه با سربازان میجنگید. و همیشه چون پیشاهنگ سپاه، در نخستین صفوف جنگ قرار داشت. بهترین، و روشن ترین و گویاترین دلیل این گفته ، کشته شدن وی در نبرد با ماساژت هاست .

 

از گفته ی تاریخ نگاران چنین برمی آید که کورش بسیار بی آلایش وپاک طینت بود. همه مردم را با یک چشم مینگریست. در رفتار آزاده مرد بود و با القاب و عناوین شدیدا مخالفت میورزید. توجه کوروش به بل مردوک خدای  بابلیان ، فرستادن بسیاری از یهودیان ساکن بابل به اورشلیم و امر به تعمیر و آبادانی معبد آنها و کمکهای مادی و معنوی به آنان ، بازگرداندن اشیاء مقدس و پر بهای معتقدان مذاهب به جاهای اصلی آنها همه و همه از عطوفت ، مهربانی و پاکدلی شاهنشاه ایران سرچشمه میگرفت.

گرچه سرزمینهای متصرفی با نیروی قهر و از طریق نبرد و هجوم به چنگ می آمد و مردم آن نقاط از طریق همین عامل به تبعیت و فرمانبرداری کوروش گردن مینهادند . ولی رفتار کوروش وسپاهیانش که از او الهام میگرفتند، سبب میشد که مورد احترام و ستایش این پیروان و فرمانبرداران تازه قرار گیرند.

 

ایرانیان کوروش را پدر، و یونانیان که وی کشورهایشان را تسخیر کرده بود ، او را سرور و قانون گذار مینامیدند .و یهودیان وی را به منزله ممسوح پروردگار محسوب میداشتند.

 

با آنکه هرگز و حتی پس از سالها جنگ و به دست آوردن پیروزیهای فراوان روح جنگجوی او سیری پذیر نبود .همواره نسبت به دشمن مغلوب بلند نظری به خرج میداد و دست دوستی به سوی او دراز میکرد . کوروش خود در متن تاریخی که در بابل نوشته شده است ، چنین میگوید: " مردوک همه سرزمینها را بازدید کرد تا کسی را بیابد که میبایستی پادشاهی دادگر شود . او پادشاه دلخواه خویش را یافت ، دستش را گرفت، کوروش آنشانیش خواند و پادشاهی همه جهان به نامش کرد"

 

از: سروش جاودان


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 19:42 ::  نويسنده : افسانه

جالینوس سردار ساسانی

جالینوس یا جالنوس که مورخین عرب و ایرانی تقریبا به همین گونه نام او را نوشته اند.نامی یونانی که در این میان انتظار شنیدنش در میان سپاهیان ایران را نداریم.او کیست؟ایرانی نیست؟اگر نیست پس در ارتش ایران چه می کند؟اگر ایرانی است پس چرا نامی یونانی دارد؟می دانیم که جالینوس پزشک مشهور یونانی است که زایش او در 131 و مرگش در حدود 210 میلادی بوده است و از نظر زمانی و مکانی با جالینوسی که ما اسم بردیم کاملا متفاوت است.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 19:41 ::  نويسنده : افسانه

شجره نسب دودمان هخامنشی

 

 

کوروش ملقب به کوروش بزرگ (به پارسی باستان: KU‎‎U‎‎RA‎‎U‎‎SHA) همچنین معروف به کوروش دوم ، نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی میباشد. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره در جهان شناخته شده‌است. کوروش بمدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا سال ۵۲۹ پیش از میلاد، بر ایران سلطنت کرد.

 

تبار کوروش از جانب پدرش به پارس‌ها می‌رسد که برای چند نسل بر انشان (انزان) و عیلام (شمال خوزستان کنونی)، حکومت کرده بودند. کوروش دربارهٔ خاندانش، بر سفالینهٔ استوانه ای شکلی، محل حکومت آن‌ها را نقش کرده‌است. اینکه چه وقایعی روی داده که پارس‌ها عیلام را تسخیر نموده و شاخه‌ای از سلسلهٔ هخامنشی را در آنجا برقرار کرده اند، معلوم نیست. احتمال می‌رود که پس از آنکه آشور بنی پال در سال ۶۴۵ پیش از میلاد، دولت عیلام را منقرض کرد، پارس‌ها از فرصتی که در اثر جنگ بین آشور و ماد بدست آمده بود، استفاده کرده، پادشاهی جدیدی را در انشان (انزان) تأسیس کرده باشند.

 

شاه هخامنش سر سلسلهٔ این دودمان است که در حدود 730 سال پیش از میلاد، میزیسته است. پس از مرگ او، فرزندش چا ایش پیش به حکومت پارس و انشان (انزان) رسید. بعد از فوت او سلسلهٔ هخامنشی دوشاخه شده و کوروش یکم شاه انشان و عیلام و آریارمن شاه پارس شد. سپس پسران هر کدام، به ترتیب کمبوجیه یکم شاه انشان و عیلام و آرسام شاه پارس، بعد از آن‌ها حکومت کردند.

 

کمبوجیه یکم با شاهدخت ماندانا، دختر ایشتوویگو (آژی دهاک یا آستیاگ) پادشاه ماد، ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود. داریوش بزرگ در کتیبه بیستون نیز این مطلب را تأیید می کند، زیرا شاه مزبور می گوید، من نهمین شاه از سلسلهٔ دوگانهٔ هخامنشی هستم. (با حذف ویشتاسب چون وی حکمرانی نکرده است).

 

منبع :

1 . کتاب تاریخ ایران باستان نوشته زنده یاد حسن پیرنیا . بخش اول صفحه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 19:38 ::  نويسنده : افسانه

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 19:29 ::  نويسنده : افسانه

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 18:50 ::  نويسنده : افسانه

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


یک شنبه 10 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 18:37 ::  نويسنده : افسانه

 

جدول جدیدترین قیمت سکه و ارز؛ دلار و سکه در سراشیبی سقوط

جدول جدیدترین قیمت سکه و ارز؛ دلار و سکه در سراشیبی سقوط
اقتصاد > قیمت‌ها  - همشهری‌آنلاین:
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده بانک مرکزی تاثیر محسوسی بر نرخ‌ها داشته گفت: علی‌رغم ثابت ماندن بهای اونس جهانی، قیمت سکه تمام بهار به 670 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش همشهری‌آنلاین، جدیدترین قیمت سکه و ارز در جدول زیر آمده است:

 

سكه وارز

تمام بهار ازادي طرح قديم                          680هزار تومان

تمام بهار ازادي طرح جديد                         670 هزارتومان

نيم سكه                                               334

ربع سكه                                               178

سكه گرمي                                           98

طلاي 18 عيار                                        69

دلار                                                     1705تومان

 

فارس نوشت: محمد کشتی‌آرای با اشاره به کاهش قیمت‌ سکه در چند روز گذشته و امروز اظهار داشت: عرضه سکه‌های پیش‌فروش شده در چند روز اخیر تاثیر بسیار زیادی بر کاهش قیمت‌ سکه داشته است.

وی افزود: علی‌رغم ثبات قیمت اونس جهانی در محدوده 1663 دلار، قیمت طلا سیر نزولی داشته و قیمت سکه تمام بهار که صبح امروز 682 هزار تومان بود هم‌اکنون به 670 هزار تومان رسیده است.

به گفته وی قیمت دلار امروز با 40 تومان کاهش نسبت به روز پنج شنبه 1705 تومان قیمت‌گذاری شد.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 20:31 ::  نويسنده : افسانه

اولین سرسره دنیا کشف شد

سرسره توسط چارلز ویکستید( نفر ایستاده) اختراع شد که اول آن را برای پارک خودش درست کرده بود ولی سپس تصمیم گرفت سرسره های بیشتری بسازد و به بقیه هم بفروشد. او وسیله های بازی دیگری هم ساخته است.

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 20:16 ::  نويسنده : افسانه

100000 کارگر چگونه بیکار شدند؟

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمد هرمزی: موضوع گرانی و گران فروشی که این روزها به دلمشغولی بزرگ مردم و مسؤولان تبدیل شده است به باور برخی کارشناسان در مسیر انحرافی قرار گرفته است!

 

بنابراین گزارش، برای کاهش التهاب گرانی و گران فروشی این روزها مسؤولان با تأیید این موضوع تأکید دارند که با پدیده گران فروشی بشدت برخورد می کنند، اما اشاره ای به مبارزه با «گرانی» ندارند. در حالیکه طبق دیدگاه کارشناسان چالش مهم این روزها گران فروشی نیست، بلکه این پدیده گرانی است که به مثابه زنجیری تمام حلقه های تولید تا مصرف کالا را در برگرفته است، بنابراین برخورد با چند صنف گران فروش که فروشنده نهایی کالا هستند بدون توجه به ریشه گرانی ره به جایی نمی برد.

 

کارشناسان معتقدند، ریشه گرانی را باید در جای دیگر جستجو کرد، چنانچه ریشه گرانی درست شناسایی شود می توان برای آن نسخه های بهتری پیچید و نباید برای دلخوش کردن مردم تنها به اصناف- که حلقه نهایی توزیع کالا محسوب می شوند- فشار آورد.کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر مهمترین عامل گرانی گذشته از التهاب بازار ارز و تزریق نقدینگی به بازار، افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالا می باشد، از این رو نمی توان تولیدکنندگان را نیز به عرضه کالا با قیمتهای گذشته وادار کرد.به باور آنان، پافشاری برای تثبیت قیمتها می تواند این واحدها را به مرز تعطیلی بکشاند که دود آن نیز به چشم ده ها هزار کارگری می شود که از کار بیکار می شوند، همان طور که طبق اظهارات یک نماینده مجلس در سال گذشته 100هزار کارگر بیکار شده اند که از این منظر بیکاری به مراتب آثار بدتری نسبت به گرانی در پی دارد.

 

اما از سوی دیگر بی ثباتی قیمتها نیز سبب شده که مردم از این وضعیت بشدت دلخور باشند تا جایی که طبق گزارش بانک مرکزی قدرت خرید آنها یا درآمد واقعی آنها به دلیل تورم بشدت کاهش یافته است. از همین رو برای حل معضل گرانی باید ریشه آن بررسی شود. در واقع باید مسؤولان به این پرسش پاسخ دهند که ریشه گرانی در کشور ما چیست؟/انتخاب

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


جمعه 8 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 20:5 ::  نويسنده : افسانه

اصلاح قانون یارانه‌ها تا 17 اردیبهشت مسکوت ماند

خبرگزاری فارس: بررسی طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دستورکار جلسه دیروز مجلس قرار داشت، تا 17 اردیبهشت ماه مسکوت ماند.

خبرگزاری فارس: اصلاح قانون یارانه‌ها تا 17 اردیبهشت مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، دو‌فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از دستور‌کارهای نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) پارلمان بود.

 

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان پس از در دستور قرار گرفتن این طرح دو‌فوریتی طی سخنانی به عنوان طراح این طرح اظهار داشت: در قانون عبارت تعیین قیمت در پایان 5 ساله به گونه‌ای درج شده که برداشت از آن این است که دولت کف قیمت را می‌تواند 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی و 75 درصد قیمت فروش گاز طبیعی به کشورهای دیگر قرار دهد.

 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:43 ::  نويسنده : افسانه

آیا با رفع تحریمها همه چیز ارزان می شود؟

اقتصاد کلان - علی پاکزاد

وقتی داشت میوه ها را می داد به میوه فروش تا براش بکشه، بلند بلند حرف میزد، نمی دونم از کجا شروع کرده بود، من که رسیدم داشت می گفت: آقا برن سر میز مذاکره؛ به هم سلام کنن، دلار میشه هزار تومن.
منم این وسط که هوس چای و لیمو کرده بودم ، یک دونه لیمو ترش را دادم دست میوه فروش که روی ترازو بکشه، فروشنده هم در حالی که لیموی منو رو ترازو می گذاشت با حرکت سر و بله های بلند حرف های مشتری قبلی رو تائید می کرد.
به عدد روی ترازو نگاه کردم، یک سکه صد تومانی که شده اندازه دوزاری دادم دست میوه فروش، اون بنده خداهم بدون قطع تائید مداوم صحبت های مشتری قبلی که از کاهش قیمت دلار و سکه با انجام مذاکرات و کاهش فشار تحریم ها می گفت ، سکه رو بین انگشت شصت و اشاره اش گرفت و رو به من گفت: نهصد تومن!، ترازو به تومنه نه ریال؛ مشتری قبلی هم بدون قطع نطقش، از گوشه چشم یک نگاه عاقل اندر سفیه به من کرد، منم که تو رودرواسی گیر کرده بودم، به ناگهان چشمم خورد به عدد چهار رقمی بالای کپه لیمو ترش ها ، کیلویی 6 هزار تومن!،خلع سلاح شدم ؛ اسکناس هزار تومنی رو دادم دست میوه فروش که دوباره مشغول گوش دادن به سخنرانی اقتصادی مشتری قبلی بود، با یک دونه لیمو ترش وارداتی درشت ، از مغازه زدم بیرون.
تو این فکر بودم واقعا با لغو تحریم ها، من می تونم این یک دونه لیموترش رو به جای نهصد تومن، بخرم نود تومن!
واقعیتهای اقتصادی کشور به این سئوالم جواب منفی می دهند ، آنچه امروز در اقتصاد کشور، قیمت ها را به بالا حل می دهد، تحریم ها نیست.
البته این به معنی بی اثر بودن تحریم ها و یا نفی فشار وارده به اقتصاد کشور ازمحل تحریم ها نیست، ولی اگر بخواهیم عوامل موثر در اقتصاد کشور را در کنار هم قرار دهیم می بینیم سهم بسیار کمی به موضوع تحریم ها می رسد و ریشه مشکل در جای دیگری است.
در سال گذشته بنابر اظهارات نمایندگان و البته معاون ارزی سابق بانک مرکزی دولت معادل 55 میلیارد دلار ارز در داخل کشور به فروش رسیده، این موضوع نشان می دهد بحث کمبود ارز اگر چه در اثر تحریم ها می تواند اتفاق بیافتد ولی حداقل در سالی که پشت سر گذاشتیم، هنوز این موضوع تا به آن حد جدی نشده که مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
تراز تجاری کشور هم به عنوان یکی دیگر از شاخص های ارزیابی، نشان از کاهش سه میلیون تنی واردات همراه با تورم حدود 20 درصدی دارد ، ولی این کاهش واردات به کالاهای مصرفی و روزمره مردم ارتباط نداشته و مربوط به کالاهای واسطه ای است، کالاهایی که به گفته مدیران اقتصادی کشور بیش از 70 درصد از واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، به عبارت دیگر تولید کنندگانی که توان تولید و فروش در داخل ایران راندارند از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خودداری کرده اند و باید این موضوع هم نمی تواند به تحریم ها ارتباط پیدا کند، موضوع به نابسامانی فضای کسب و کار داخلی باز می گردد زیرا بخش عمده ای از این کالها نیز در دایهر تحریم ها نیست.
اما با اینهمه بازهم می توان گفت اصلی ترین شاخصی که در سال گذشته اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده نرخ ارز بوده است، هیچ یک از مسئولین اقتصادی هم نمی توانند کتمان کنند که جهش قیمت ارز در اقتصاد کشور سال گذشته بحران ساز شد.
شما حتما می پرسید، وقتی می گویم نرخ ارز اقتصاد را دچار بحران کرده، چطور این موضوع را از بحث تحریم جدا کرده ام؟
نکته ظریف در اینجاست که جهش قیمت دلار از 1100 تومان به حدود 1900 تومان که در سال گذشته اتفاق افتاد ریشه در یک عبارت داشت، بی اعتمادی مردم و فعالان اقتصادی به مدیران اقتصادی و پولی دولت، این بی اعتمادی ارتباطی به تحریم ندارد.
سیاستهای بانک مرکزی و یا نحوه عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی در تخصیص یارانه های نقدی و یا عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص تسهیلات به تولید کنندگان زمانی موثر است که مردم به متولیانش اعتماد داشته باشند، ولی می بینیم که مردم به دلیل سابقه ذهنی مخدوشی که نسبت به نتایج سیاستهای اتخاذ شده از سوی مدیران و برنامه ریزان دولتی دارند، زمان اعلام هر سیاست و به واسطه هر اتفاقی انتخابی را منطقی می دانند که مدیران اساسا آنرا توصیه نمی کنند، حاصل این وضعیت همان جو روانی است که رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته آنرا مقصر نوسانات نرخ ارز و طلا دانست.
این بی اعتمادی همان محرکی است که آب را برای سود استفاده دلالان و فرصت طلبان گل آلود می کندو بازار تئوری توطئه را داغ.
طی سال گذشته بارها وزیر مسکن اعلام کرده قیمت مسکن در کشور افزایش پیدا نکرده است، آما گزارشهای مرکز آمار در خوشبینانه ترین حالت خبر از رشد 20 درصدی قیمت ها در بازار مسکن دارد و البته مردم خود ارقامی بالاتر را لمس می کنند، در چنین فضایی که متاسفانه قابل تامیم به تمام بازارها و کالاهای موجود در عرصه اقتصاد ملی است چطور می توان انتظار داشت مردم به سیاستهای دولتمردان اعتماد کنند؟
در همین بازار با توجه به رشد قیمت دلار (که ضعف مدیریت بازار ارز در آن قابل انکار نیست) ارزش دارایی های مردم به نصف کاهش پیدا کرده است، آیا مردم می توانند به چنین مدیریتی اعتماد کنند و یا مجبور هستند برای حفظ آنچه دارند، شنا کردن بر خلاف مسیر دولتی را یاد بگیرند؟
برگردیم به بحث اصلی، من فکر نمی کنم، طبق نطق اقتصادی که در میوه فروشی شنیدم با کاهش فشارهای ناشی از تحریم بر اقتصاد کشور تحول مهمی اتفاق بیافتد، شاید بدبین به نظر برسم ولی من معتقد نیستم رفع تحریم ها پایان خوش قصه است، بلکه اول ماجراست.
عدم تعادلی در فضای اقتصاد پولی و بخش واقعی اقتصاد ایران که محصول آن تورم، بیکاری، کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش فاصله طبقاتی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری مولد است، به جایی رسیده که رفع تحریم ها تنها می تواند نقش مسکنی مقطعی را داشته باشد.
وقتی قلپ آخر چایی که با لیموی نهصد تومانی گس وترش شده از گلو پایین می دهم، به این فکرمی کنم، دولت چطور می تواند اعتماد مردم را به تصمیمات اقتصادی اش جلب کند، آنهم زمانی که هنوز حتی بودجه سالانه اش شفاف نیست.


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:40 ::  نويسنده : افسانه

بازار ارز و سکه با کدام قیمتها امروز کلید خورد؟+جدول نزول قیمتها

بازار مالی - بازارهای جهانی هفته کاری جدید را با کاهش 14 دلار و 20 سنتی بهای هر اونس طلا آغاز کردند.

قیمت هر اونس طلا در لحظه ارسال خبر به 1644 دلار و 30 کاهش یافت تا بازار داخلی طلا و سکه همزمان با ادامه نزول دلار، به تشدید کاهش قیمت ها امیدوارتر باشد.

36ساعت پس از انتشار نتایج امیدوارکننده نشست هسته ای ایران و غرب در استانبول، نزول قیمتها در بازار داخلی ارز و طلا همچنان ادامه دارد. به طوری که در آغاز داد و ستدهای امروز قیمت های زیر ثبت شد:

 

 
نوع ارز و سکه(قیمت:تومان)
 
قیمت آغازین معاملات دوشنبه
 
قیمت آغازین معاملات یکشنبه
 
کاهش قیمت
دلار آمریکا
1640
1856
216
 
یورو
 
2320
 
2460
 
140
پوند
2855
3005
150
 
درهم امارات
 
465
 
512
 
47
تمام سکه طرح قدیم
675000
728000
53000
 
تمام سکه طرح جدید
 
655000
 
720000
 
65000
نیم سکه
340000
360000
20000
 
ربع سکه
 
170000
 
183000
 

13000


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:38 ::  نويسنده : افسانه

گزارش مرکز آمار: زمستان۹۰، ۲۰۰ هزار نفر به بیکاران افزوده شد

بازارکار - نرخ بیکاری در زمستان سال 90 با 2.3 درصد به 14.1 درصد رسید.

علی پاکزاد: مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 90 را معادل 12.3 درصد اعلام کرد، بر اساس این گزارش تعداد بیکاران در کشور در زمستان به 2.8 میلیون نفر رسیده است در حالی که این رقم در پاییز سال گذشته در حدود 2.6 میلیون نفر بوده، بنابر گزارش مرکز آمار ایران تعداد جمعیت بیکار کشور در گروه سنی بالای 10 سال طی تنها سه ماه معادل 200 هزار نفر افزایش پیدا کرد.
البته بر مبنای گزارش منتشره متوسط نرخ بیکاری چهار فصل در سال 90 معادل 12.3 درصد بوده است و این نرخ در مقایسه با سال 89 معادل 1.2 درصد کاهش نشان می دهد ولی در نهایت می توان گفت در پایان سال 90 بالغ بر 2 میلیون و 877 هزار و 607 نفر سال 90 را بدون شغل به پایان رسانده اند و در سال 91 باید برای شروع به کار این افراد کاری صورت گیرد.
نگاهی به روند نرخ بیکاری در سالهای 85 تا 90 نشان می دهد، متوسط نرخ بیکاری سالانه در کشور بین 10.5 تا 13.5 درصد در نوسان بوده است ولی مسئله ای که در مورد آن پاسخی داده نمی شود دلیل سیر نزولی نرخ مشارک اقتصادی است که در واقع گویای کاهش جمعیت فعال در کشور است.

 


در سال 84 ، نرخ مشارکت اقتصادی در حدود 41 درصد بوده ولی در سال 90 این نرخ به 36.9 کاهش پیدا کرده و به حدود 23 میلیون نفر رسیده و این کاهش جمعیت فعال خود گویای کاهش جمعیت شاغل یا بیکاری پنهان است.
حال سئوال اینجاست زمانی دولت در سال گذشته بحث ایجاد اشتغال را مطرح کرده است و در روزهای ابتدای سال جاری نیز موضوع موفقیت در ایجاد اشتغال در بخش های مختلف مطرح و ارقام و آمارهای هم اعلام می شود، چرا باید شاهد کاهش نرخ مشارکت همزمان با هم رشد نرخ بیکاری باشیم.

 iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:37 ::  نويسنده : افسانه

در نشست بررسی بودجه ۹۱ توسط انجمن اقتصاددانان ایران چه گذشت؟/ شیوه پرداخت یارانه ها، نقطه ابهام بودجه

اقتصاد کلان - جلسه انجمن اقتصاددانان ایران، با محوریت بررسی لایحه بودجه سال1391 کشور، روز 31 فروردین در محل اتاق ایران، برگزار شد.

علی رشیدی، ‌رئیس این انجمن در ابتدای سخنان خود از امکان چاپ و انتشار سخنرانی‌های اخیر جلسات انجمن، خبر داد و گفت: «در این نشست، تصمیم گرفتیم که در رابطه با لایحه بودجه سال 1391 صحبت کنیم. شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی،‌کاهش تورم و ارتقای سطح انتقال، موضوعاتی هستند که در برنامه‌ریزی‌های کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما متأسفانه براساس پیش‌بینی‌ها، عملیاتی نشده‌اند.»
وی تصریح کرد:‌ « اعداد و ارقام لایحه بودجه نسبت به سال گذشته، رشد داشته‌اندکه بیانگر غیرقابل تحقق بودن آن‌ها است. براساس اطلاعات موجود، درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در لایحه بودجه، ‌به علت کاهش صادرات آن،‌ دست یافتنی نبوده و همین باعث می‌شود که دولت نتواند براساس آن‌چه که در برنامه‌های خود آورده است، عمل کند و اگر درآمدها تحقق نیابد، امکان پرداخت هزینه‌ها وجود ندارد.»
رشیدی در ادامه به قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: «مسأله مهم که بودجه را مبهم کرده است،‌ شیوه اعطای یارانه‌های نقدی به مردم است، زیرا ادامه این روند امکان‌پذیر نخواهد بود و امروز مبلغ کل یارانه‌ها با میزان هزینه‌های عمومی دولت، برابری می‌کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هشت موضوعی که از سوی کمیته تلفیق به عنوان مشکلات لایحه بودجه مطرح شده است را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: «روشن نبودن کلیات مواد لایحه بودجه، در نظر نگرفتن قانون هدف‌مندسازی یارانه‌های، تعیین نرخ ارز به روش‌هایی که نفع دولت را در نظر دارند، غیرواقعی بودن درآمدها، ‌عدم روشن بودن سقف بودجه دولت، انتشار انواع اوراق، افزوده شدن تعداد زیادی از طرح‌های جدید و خارج از برنامه و تعارض بعضی مواد با برنامه پنجم توسعه، از جمله مواردی هستد که کمیته تلفیق مورد تأکید قرار داده است.»
رشیدی با بیان این موضوع که باید شکل بودجه‌نویسی کشور تغییر کند، تصریح کرد: «این شیوه بودجه‌نویسی خود عاملی برای تأخیر در تدوین آن از سوی دولت و به دنبال آن تأخیر در تصویب بودجه توسط مجلس شورای اسلامی است و یکی از راه‌کارها این است که بودجه‌های استانی،‌ توسط خود استان‌ها تهیه شود و به این ترتیب، نگرانی دولت از این بخش،‌ از بین می رود و می تواند روی مسائل کلان اقتصادی تمرکز کند.»
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در پایان یادآوری کرد: «مسأله تهیه بودجه‌ای کامل و جامع که همه درآمدها و هزینه‌های دولت را به طور شفاف پوشش دهد،‌یک امر ضروری در کشور است.»


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:35 ::  نويسنده : افسانه

'تولید ملی' ؛ زمینه ساز کاهش بیکاری

اقتصاد کلان - سید شهاب الدین صدر

نکته بسیار مهمی که در تحلیل ها و محاسبات کشور نباید از آن غافل بود، "هدف از نامگذاری" یک سال است.  نامگذاری یک سال  به اقتضائات زمانی و شرایطی که یک کشور به لحاظ سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن به سر می برد، بستگی دارد.  مقام معظم رهبری با درایت و جامع بینی خود ، به حق ، بهترین نام ها را در مقاطع مختلف برای کشور نهاده اند. آنچه از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخورداراست این است که مسئولین ، قانون گزاران ، تصمیم گیران و مدیران تمام تلاش خود را به این مصروف بدارند که این نام ها تنها در حد یک "شعار" باقی نمانند و بیشتر از آنکه به تبلیغات بر روی نام یک سال بپردازند به فکر یک "راهبرد" جهت "تحقق عملی" آن در کشور باشند.
همچنین نامیدن یک سال به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"  ، به معنای این نیست که در سال های قبل این مساله مهم نبوده و یا آنکه در سال های آینده این رویکرد را برای ما اولویت نخاهد داشت ، بلکه بدین معناست که باید در سال حاضر توجه بیشتری نسبت به قبل به این موضوع صورت بگیرد و این مساله تبدیل به یک "فرهنگ" عمومی و رایج در کشور ما شود تا بتوان گام های بعدی را بخوبی جهت دستیابی به اهداف چشم انداز سال 1404 برداشت.
اقتصاددانان و اساتید علم اقتصاد،  "توسعه اقتصادی" را همچون "درختی" می دانند که ریشه اش فرهنگ مناسب، غذایش آموزش مناسب و سرمایه، تنه و برگش نظام اقتصادی مناسب و میوه اش برطرف شدن فقر، استقلال ، تامین اقتصادی و اجتماعی مردم است.
لذا توجه ویژه به "فرهنگ" تولید ملی، قناعت واخلاق کسب و کار ، و مهار فرهنگ مخرب واسطه گری، سوداگری و وارادات چی بودن، که متاسفانه هر روز در حال افزایش است ، گام نخست و کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است؛ که این مهم میسر نخواهد شد مگر با "عزم و اراده راسخ همه مردم و مسئولین کشور".  
 


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">

ادامه مطلب ...


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:33 ::  نويسنده : افسانه

 

افزایش کسری بودجه خانوارها؛شهریها ماهانه ۱.۱ میلیون تومان درآمد دارند / آیا آمارهای رسمی تعدیل شده؟

اقتصاد کلان - انتشار گزارش بودجه خانوار سال 89 در ابتدای سال 91 با تغییر در ارقام تمام سال های دهه هشتاد همراه شد.

علی پاکزاد: گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوارهای ایرانی در سال 89 بلاخره منتشر شد، نکته جالب این است که این گزارش در شهریور سال 90 نهایی شده ولی به چه دلیل انتشار آن تا فروردین 91 به تعویق افتاده، نامعلوم است.
نکته قابل تامل در این گزارش افزایش شدید کسری بودجه خانوارهای شهرنشین ایرانی در سال 89 است، بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط کسری بودجه خانوار ایرانی در سال 89 معادل 485 هزار تومان بوده ، یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی ماهیانه 40 هزار تومان بیش از درآمدش، هزینه متحمل شده است.
در حالی که براساس گزارش بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایرانی در سال 1385 تنها 15 هزار تومان برای کل سال بوده ، ولی در سال 86 به 206 هزار تومان جهش پیدا کرده و در سال 89 در ادامه یک روند فزاینده به رقمی معادل 485 هزار تومان رسیده است، به این مفهوم می توان گفت هر خانوار ایرانی در سال 89 به طور متوسط 500 هزار تومان از دارایی اش کسر شده ، زیرا برای تامین کسری بودجه یا باید درآمد آتی خود را پیش خور کند و یا از دارایی موجود خود هزینه کند که در هر دو صورت با کاهش دارایی مواجه خواهد شد.
همچنین براساس این گزارش هر خانوار ایرانی به طور متوسط در سال 89 معادل 13 میلیون و 681 هزار تومان درآمد داشته ، که معادل درآمد ماهانه یک میلیون 140 هزار تومان است، البته طی سالهای 88 و 89 کمترین نرخ رشد در درآمدخانوارهای شهرنشین ایرانی را شاهد هستیم البته در همین سال هزینه ماهانه هر خانوار معادل یک میلیون و180 هزار تومان به ثبت رسیده است


iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:32 ::  نويسنده : افسانه

 

ثروتمندترین باشگاههای فوتبال معرفی شدند/ فوربس بار دیگر منچستر یونایتد را انتخاب کرد

اقتصاد کلان - ایسنا نوشت:

مجله اقتصادی فوربس بار دیگر باشگاه منچستر یونایتد را به عنوان ثروتمندترین باشگاه فوتبال جهان معرفی کرد.

براساس گزارش مجله فوربس باشگاه منچستر یونایند با ارزشی معادل 2.24 میلیارد دلار در صدر ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان جای گرفته است. ارزش فعلی باشگاه منچستریونایتد نسبت به گزارش قبلی مجله فوربس 20 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین دو باشگاه اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا نیز به ترتیب با 1.87 و 1.30 میلیارد دلار در رده های دوم و سوم ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان قرار گرفتند. در این میزان ثروت باشگاه بارسلونا حدود 34 درصد افزایش نشان می دهد.

فوربس ارزش باشگاههای فوتبال جهان را براساس مدارک مالی این باشگاهها و همچنین مصاحبه با موسسات و بانکهای فعال در حوزه ورزش برآورد کرده است.

در زیر فهرست ثروتمندترین باشگاههای فوتبال جهان آمده است:

1-منچستر یونایتد، 2.235 میلیارد دلار 2-رئال مادرید، 1.877 میلیارد دلار 3-بارسلونا، 1.307 میلیارد دلار 4-آرسنال، 1.292 میلیارد دلار 5-بایرن مونیخ، 1.235 میلیارد دلار 6-آث میلان، 989 میلیون دلار 7-چلسی، 761 میلیون دلار 8-لیورپول، 619 میلیون دلار 9-یوونتوس، 591 میلیون دلار 10- شالکه، 587 میلیون دلار 11- تاتنهام، 564 میلیون دلار 12- اینترمیلان، 490 میلیون دلار 13- منچسترسیتی، 443 میلیون دلار 14- بورسیا دورتمند، 394 میلیون دلار 15- لیون، 385 میلیون دلار 16- هامبورگ، 355 میلیون دلار 17- آث رم، 354 میلیون دلار 18- مارسی، 349 میلیون دلار 19- والنسیا، 288 میلیون دلار 20- ناپولی، 283 میلیون دلار 

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


شنبه 2 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 21:30 ::  نويسنده : افسانه

در سال ۱۲۵۸ خورشیدی/ ۱۸۷۹ میلادی به هنگام کاوشهای باستان‌شناسی هیأت بریتانیایی در محوطه باستانی بابل در بین‌النهرین، هرمز رسام (۱۸۲۶- ۱۹۱۰) باستان‌شناس بریتانیایی آسوری‌تبار، استوانه گِلی‌ای را یافت که شامل نوشته‌هایی به خط میخی بود.

 

منشور کورش هخامنشی، کهن‌ترین بیانیه حقوق بشرِ شناخته شده جهان و سند سربلندی ایرانیان از همزیستی آشتی‌جویانه و گرامیداشتِ باورها و اندیشه‌های همه مردمان تابعه در هنگامه بنیادگذاری نخستین امپراطوری جهان است

 

 

محل اصلی نگهداری این منشور، موزه بریتانیاست.

 

در جریان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران، منشور کوروش به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش در آمد.

 

این منشور در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۹ وارد ایران و تحویل موزه ایران باستان شد.

 

قرار است منشور کوروش چهار ماه در ایران در معرض بازدید قرار گیرد و بعد از آن مجدداً به موزه بریتانیا تحویل داده شود.

 

این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد.

 

بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود

iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://toprank.loxblog.com/page.php?p=1">


توسعه اقتصادی
اقتصاد در دنیا
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید. از اینکه به وبلاگ من سر می زنید ممنونم.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان توسعه اقتصادی و آدرس afsanehmohamadi.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگان


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وبلاگ:

بازدید امروز : 154
بازدید دیروز : 199
بازدید هفته : 154
بازدید ماه : 2882
بازدید کل : 740898
تعداد مطالب : 379
تعداد نظرات : 6
تعداد آنلاین : 1